Meningokoki – niebezpieczeństwo dla mózgu

meningokoki

Meningokoki, pneumokoki oraz Haemophilus influenzae typu B (HIB) to główne przyczyny bakteryjnego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Za większość zachorowań wśród dzieci i młodzieży odpowiadają meningokoki.

Groźny meningokok

Meningokoki (Neisseria meningitidis) to grupa bakterii odpowiedzialnych za rozwój inwazyjnej choroby menigokokowej (IChM), która może przebiegać pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz groźnej sepsy meningokokowej. Najczęstszą przyczyną IChM są meningokoki grup: B, C, A, W, Y. Serogrupa B odpowiada w Polsce za 63% zakażeń ogółem, ale u najmłodszych dzieci – w pierwszym roku życia – jest przyczyną ponad 80% przypadków IChM4. Na inwazyjną chorobę meningokokową najczęściej chorują niemowlęta i małe dzieci w wieku poniżej 4. lat. Drugi szczyt zachorowań obserwuje się wśród młodych ludzi w wieku 15-24 lat.

Szybki przebieg choroby

Objawy zakażenia meningokokowego łatwo pomylić z przeziębieniem lub grypą. Jedynym charakterystycznym, choć nie zawsze występującym objawem jest wysypka wybroczynowa. W przypadku wysypki można zweryfikować podejrzenie IChM wykonując „test szklankowy” – w odróżnieniu od innych wysypek, wysypka związana z IChM nie blednie pod naciskiem.  IChM o piorunującym przebiegu może nawet w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu. Ponadto, nawet prawidłowe leczenie, wdrożone na wczesnym etapie choroby nie daje gwarancji  przeżycia lub uniknięcia poważnych następstw zdrowotnych.

WIĘCEJ: Demencja cyfrowa – czyli co z naszym mózgiem robią nowe technologie

Jak się ochronić przed meningokokami?

Najskuteczniejszą formą ochrony przed meningokokami jest szczepienie. W Polsce szczepienia przeciwko meningokokom grupy B oraz grup C, A, W, Y są zalecane w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2016. Szczepienia przeciw meningokokom grupy B są refundowane w Wielkiej Brytanii i niektórych regionach Włoch dla wszystkich niemowląt. W wielu krajach europejskich refundowana jest szczepionka przeciw meningokokom grupy C. Lekarz pediatra jest najbardziej kompetentną osobą w kwestii szczepień ochronnych, dlatego podczas wizyty lekarskiej warto spytać o poradę.

Ocen: 3
1 komentarz

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie będzie publikowany