Regulamin korzystania z serwisu kliknijwzdrowie.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu kliknijwzdrowie.pl, zwanego dalej serwisem.
Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza tym samym zapoznanie się i wyrażenie zgody na przyjęcie warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Jeżeli odwiedzający nie akceptuje podanych warunków powinien zaprzestać korzystania z serwisu.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności znajduje się tutaj: POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Ograniczona Odpowiedzialność

Serwis https://kliknijwzdrowie.pl/ został opracowany w celu dostarczenia jego użytkownikom informacji merytorycznych na tematy szeroko pojętego zdrowia i zdrowego stylu życia od innych ludzi  oraz umożliwienia użytkownikom dzielenia się wiedzą własną. Stąd możliwość publikacji na portalu mają zarówno profesjonaliści, jak i nieprofesjonaliści (tj. osób nie posiadających wykształcenia medycznego).

Informacje zawarte w części serwisu poświęconej artykułom i poradom przedstawiają subiektywne poglądy internautów na tematy zdrowotne i treści te właściciel serwisu  nie ponosi odpowiedzialności.

Właściciel serwisu nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, zaistniałe lub ewentualne szkody lub straty poniesione w wyniku jakichkolwiek nieścisłości lub niekompletności danych wszelkiego rodzaju zawartych w serwisie https://kliknijwzdrowie.pl/ . Prosimy jednak, o poinformowanie nas o wszelkich błędach w celu ich poprawienia.

Pamiętaj jednak, że przedstawione dane na stronie www.kliknijwzdrowie.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanową podstaw do leczenia na własną rękę. Konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu (treści, układ graficzny oraz wszelkie inne dokumenty) stanowi własność https://kliknijwzdrowie.pl/  lub jej partnerów handlowych i jest chroniona prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych i innymi prawami.

Jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, Właściciel serwisu upoważnia użytkownika do przeglądania serwisu oraz drukowania i kopiowania jego zawartości wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z tego wynikających jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela serwisu.

Korzystanie z serwisu https://kliknijwzdrowie.pl/  jest jednoznaczne z akceptacją tych postanowień.