Dlaczego Grecja jest idealnym miejscem dla par lub singli zainteresowanych leczeniem in vitro

in vitroDziś wyjaśnijmy, dlaczego Grecja oferuje fantastyczne możliwości osobom poszukującym wysokiej jakości zabiegów in vitro, z krótkimi listami oczekujących i atrakcyjnymi ofertami cenowymi.

Unikalne cechy, historia, kultura, naturalne piękno, łagodny klimat i infrastruktura tego kraju przyciągają wielu pacjentów zainteresowanych leczeniem IVF i adopcją komórek jajowych. Liczne naturalne uzdrowiska, źródła termalne i mineralne stanowią doskonałe warunki do odzyskania sił po zabiegu medycznym lub leczeniu.

Do Grecji na… in vitro

Osoby odwiedzające Grecję są często mile zaskoczone tym, jak dobrze są witane i traktowane. Tradycja gościnności jest tak głęboko zakorzeniona w starożytnej kulturze greckiej, że przyjęła formę kodeksu postępowania. “Xenia” to termin opisujący cnotę okazania hojności lub uprzejmości nieznajomym w każdych warunkach i stworzenie życzliwej relacji między gospodarzem a jego gościem. Gościnność w starożytnej Grecji była nie tylko aktem przyjaźni skierowanym do goszczonych pod swoim dachem, ale także znakiem akceptacji społecznej i integracji z otaczającym światem. Ten kodeks gościnności, również współcześnie, wiele wnosi w greckie życie codzienne i w podejście do opieki zdrowotnej.

To właśnie bogate dziedzictwo kulturowe intensywnie wypełnia grecką codzienność i stanowi wyjątkową okazję do eksploracji, integrując leczenie i terapię IVF z poznawczym relaksem i wypoczynkiem

Aż sześćdziesiąt doświadczonych klinik w Grecji przeprowadza procedury IVF łącząc je z relaksującymi wakacjami. Jeśli szukasz zaufanej i niezawodnej Kliniki IVF, to właśnie Grecja jest najlepszą możliwością do rozważenia. Atrakcyjne ceny dla pacjentów i turystów, bogata oferta kulturalna i gastronomiczna, piękne plaże, wspaniała stabilna pogoda przyciągają wielu pacjentów zainteresowanych leczeniem IVF bądź adopcją komórek jajowych.

Przepisy prawne w Grecji dotyczące in vitro

Grecja to kraj, w którym narodziła się pierwsza demokracja, humanizm i tolerancja wobec innych i ich różnorakich potrzeb. Grecka Ustawa o rozrodczości, uchwalona w duchu liberalnych europejskich wartości, szanuje i wspiera prawa każdej jednostki do posiadania potomstwa, ustawowo nie dyskryminując praw mniejszości i samotnych kobiet. Jest również etycznym filarem na którym oparły się zalecenia Europejskiego Towarzystwa Embriologii i Reprodukcji ESHRE.

Przepisy dotyczące transferu zarodków zawierają następujące informacje:

 • U kobiet w wieku poniżej 35 roku życia, używających własnych komórek jajowych można przenieść jeden lub dwa zarodki.
 • U kobiet w wieku powyżej 35 roku życia i poniżej 40, używających własnych komórek jajowych, można przenieść do dwóch zarodków, jeśli jest to pierwszy lub drugi cykl leczenia. Następnie, w kolejnych cyklach leczenia, można przenieść do trzech zarodków.
 • Wybór płci dziecka jest dozwolony tylko z powodów medycznych i jest dostępny tylko jeśli istnieje znaczne ryzyko, że potomstwo może mieć zaburzenia genetyczne.
 • Kobieta może poddać się leczeniu IVF do 50 roku życia.

Prawo greckie reguluje również kwestie związane z macierzyństwem zastępczym, co jest bardzo istotne dla pacjentów rozważających tę opcję. Zgodnie z regulaminem powinny istnieć podstawy medyczne i akceptacja sądu dla rozpoczęcia tej procedury. Surogatka musi udowodnić przed sądem, że jest stałym mieszkańcem Grecji. Kliniki mogą wymagać od pacjentów przygotowania specjalnych dokumentów przed rozpoczęciem leczenia. Jeśli nie jesteście małżeństwem, prawo wymaga podpisania dodatkowego aktu notarialnego. Kobieta może potwierdzić, że jest samotna lub – jeśli ma partnera – powinien on zgodzić się na leczenie i wyrazić chęć posiadania przyszłego potomstwa. Akt notarialny można podpisać gdy para/kobieta przyjedzie do Grecji, a koszt wynosi około 100 euro.

Pary tej samej płci nie są traktowane restrykcyjnie. Partner który podpisuje akt notarialny, poświadcza, że wyraża chęć przystąpienia do procedury IVF najczęściej jako samotna kobieta przy użyciu nasienia dawcy.

Dawstwo komórek jajowych i nasienia jest anonimowe

Bezpieczeństwo i jakości w klinikach IVF w Grecji

Grecja jest jednym z najbardziej popularnych kierunków podróży dla par poddających się leczeniu IVF za granicą. Grecki personel jest dobrze wykwalifikowany, procedury są w większości łatwo dostępne a kliniki mają bogate doświadczenie i atrakcyjne oferty finansowe.

Jeśli chcesz czuć się pewniej podczas wyboru właściwej kliniki musisz sprawdzić czy posiada ona certyfikat ISO i akredytację

Pomoże to potwierdzić, że podejście kliniki do jakości i bezpieczeństwa jest spójne z normami zewnętrznymi.

Pacjenci z zagranicy, mogą korzystać z różnych zabiegów i procedur, przeprowadzanych przez wykwalifikowanych lekarzy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

Lekarze w prywatnych szpitalach są zazwyczaj wielojęzyczni i biegle posługują się językiem angielskim

Ponadto – ponieważ rynek jest wysoce konkurencyjny – centra IVF są zmotywowane do podnoszenia jakości usług, szerszymi ofertami i dodatkowymi usługami dla par, które przyjeżdżają na leczenie z zagranicy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia system opieki zdrowotnej w Grecji należy do najlepszych w Europie (około 14 w ogólnym rankingu) – możesz liczyć na profesjonalną pomoc i nowoczesny sprzęt medyczny w większości szpitali i prywatnych klinik.

Opieka zdrowotna w Grecji jest świadczona w oparciu o krajowe ubezpieczenie zdrowotne. Sektor prywatny rozwija się dynamicznie a zagraniczni pacjenci mogą spodziewać się wysokiego poziomu usług, szczególnie w przypadku niektórych procedur, które z powodu prawa są ograniczone w ich ojczystym kraju.

Procedury wspomaganego rozrodu, zapłodnienie in vitro są popularne wśród pacjentów z całego świata, ze względu na wysoki wskaźnik skuteczności i przystępne oferty cenowe jak również jakość opieki uzupełniającej, zapewnianej przez greckie kliniki.

National Assisted Reproduction Board (ACE) nadzoruje kliniki wspomaganego rozrodu oraz Cryobanki w Grecji. Licencjonowane i certyfikowane kliniki IVF i Cryobanki są corocznie kontrolowane w celu zapewnienia zgodności z normami. Wszystkie kliniki muszą posiadać akredytację ISO w oparciu o normę ISO 9001: 2017 i EN 25224, które potwierdzą poziom bezpieczeństwa i jakości. ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) jest niezależną, pozarządową organizacją kontrolująca przestrzeganie międzynarodowych standardów. Wybór kliniki z certyfikatem ISO może zapewnić kolejną gwarancję jakości i bezpieczeństwa.

Większość klinik wspomaganego rozrodu w Grecji obligatoryjnie przesyła swoje coroczne wyniki do ESHRE (Europejskiego Towarzystwa Embriologii i Reprodukcji) i bierze udział w dorocznym badaniu przeprowadzonym przez ESHRE na temat stanu technik wspomaganego rozrodu (ART) w Europie.

Wszystkie kliniki IVF są również zobowiązane do przestrzegania Europejskiej Dyrektywy obowiązującej od 2008 roku, która wprowadziła wspólne normy bezpieczeństwa i jakości dla ludzkich tkanek i komórek w całej Unii Europejskiej (UE). Celem jest ułatwienie bezpieczniejszej i łatwiejszej wymiany tkanek i komórek (w tym ludzkich komórek jajowych i nasienia) między państwami członkowskimi oraz poprawa standardów bezpieczeństwa dla obywateli europejskich.

Adopcja komórek jajowych i nasienia w Grecji

Adopcja komórek jajowych jest dozwolona w Grecji i pozostaje anonimowa. Oznacza to, że zarówno rodzice jak i urodzone dziecko nie mają w przyszłości dostępu do danych osobowych dawcy. Anonimowość sprzyja rozwojowi banków komórek jajowych i sprawia, że listy oczekujących na nie pacjentów są krótsze.

Para, która chce przystąpić do adopcji komórek jajowych z programem IVF ma zazwyczaj dostęp do niektórych informacji na temat dawcy, takich jak:

 • wzrost
 • waga
 • kolor włosów
 • kolor oczu
 • odcień skóry
 • grupa krwi
 • poziom edukacji

Dawca, zanim uzyska pozwolenie na przystąpienie do procedury pobierania komórek jajowych lub nasienia, jest prawnie zobowiązany do poddania się badaniom krwi na choroby zakaźne (wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, HIV i kiła). Dotyczy to również biorców komórek. Jednakże, większość klinik będzie sugerowała wykonanie dodatkowych testów zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (ASRM). Mogą one obejmować na przykład kariotypowanie, test na obecność chlamydii, testy toksykologiczne oraz monogeniczne testy genetyczne. W większości ośrodków IVF konieczna jest również konsultacja psychologiczna. Spotkanie z wykwalifikowanym psychologiem pozwala ustalić i zapewnić, że kandydat rozumie konsekwencje oddania swoich komórek jajowych lub nasienia i ma ku temu odpowiednią motywację.

Jeżeli kobieta ma mniej niż 40 lat, maksymalna liczba zarodków, jaka może zostać przeniesiona wynosi trzy. Powyżej tego wieku i jeśli istnieje określone wskazanie, można użyć czterech zarodków

Niemniej jednak należy zdawać sobie sprawę z faktu, że na wskaźniki sukcesu ma wpływ wiele czynników. Efekty mogą zależeć od procesu wyboru dawcy, doświadczenia, które posiada klinika i jej embriolodzy oraz od standardów jakości, którymi się kierują.

Twoje szanse są również związane z wiekiem i stanem Twojego zdrowia oraz Twojego partnera

Liczba komórek jajowych otrzymanych od dawcy różni się w zależności od kliniki. Powszechnie akceptowaną praktyką jest otrzymywanie 6 komórek jajowych, w wyniku czego powstają 2 zarodki, pod warunkiem, że parametry nasienia partnera są zadowalające. Niektóre kliniki IVF oferują wszystkie komórki dawców, bez względu na to, ile zostało pobranych (tak zwany wyłączny dawca lub darowizna jeden do jednego). W przypadku zamrożonych komórek większość klinik IVF oferuje 6-10 oocytów. Co najważniejsze, ta liczba zwykle odnosi się do zamrożonych komórek – takie komórki muszą zostać najpierw rozmrożone. Statystycznie około 50-70% komórek jest skutecznie rozmrażanych, a to oznacza, że liczba oocytów przeznaczonych do zapłodnienia będzie mniejsza.

Jednak należy pamiętać, że to nie liczba komórek jajowych pobranych od dawcy, ale ich jakość decyduje o powodzeniu programu

Greckie kliniki ogłaszają na swoich stronach internetowych prawdopodobieństwo zajścia w ciążę w zakresie od 60% do 70% (na transfer).

Na In-Vitro do Grecji za pośrednictwem firmy FirstClassGreece

Na rynku polskim od dwóch lat działa biuro podróży FirstClassGreece specjalizujące się w organizowaniu wakacji i pobytów w Grecji, przygotowanych na specjalne życzenie klienta. Biuro oferuje również szeroki wachlarz usług w zakresie turystyki medycznej. Największym zainteresowaniem cieszą się usługi związane z medycyna rozrodu-„ In Vitro w Grecji “ z pełną obsługą w języku polskim. Firma FirstClassGreece współpracuje wyłącznie z kliniką In Vitro Assisting Nature w Salonikach. Assisting Nature to jedna z najnowszych i najbardziej innowatorskich klinik In Vitro w Europie która oferuje obsługę lekarską w języku polskim. Zainteresowani procedurą In Vitro z Polski, mogą uzyskać dodatkowe informacje poprzez formularz na stronie FirstClassGreece. Biuro podróży, podejmuje wszystkie kolejne kroki m.in. umówienie zainteresowanych na pierwszą bezpłatną konsultację z lekarzem, formalności administracyjnie oraz, na życzenie klientów, kwestie podróży i zakwaterowania w Grecji.

Kilka słów o klinice in vitro Assisting Nature

Assisting Nature to nowoczesna Klinika stosująca najbardziej zaawansowane i nowatorskie techniki w dziedzinie reprodukcji. Nasz zespół, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany na arenie międzynarodowej jest dzisiaj do Państwa dyspozycji. Trzydzieści lat doświadczeń w połączeniu z wizjonerskim spojrzeniem w przyszłość, ambicją i zaangażowaniem to najlepsza gwarancja na sukces.

Tam gdzie inni kończą my dopiero zaczynamy, podnosząc rękawice w przypadku każdej nawet najtrudniejszej terapii

Także, w przypadku gdy jesteście rozczarowani poprzednimi niepowodzeniami, jesteś samotna i marzysz o dziecku bądź po prostu chcesz zamrozić swoje komórki jajowe i wykorzystać je w przyszłości, wybór Assisting Nature to gwarancja podróży bez turbulencji.

Dzisiaj Europa to obszar bez granic i barier w leczeniu, a język polski to atut a nie ograniczenie i powód do niepokoju. Gwarantujemy Państwu kontakt i pełną obsługę w języku polskim.

Informujemy również ze Dr. n.med Robert Najdecki , dyrektor naukowy kliniki Assisting Nature poprowadzi cykl bezpłatnych konsultacji w Warszawie, dla osób zainteresowanych proponowaną terapią.

Będziemy informować Państwa o dostępnych terminach na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy.

Orientacyjne ceny usług oferowanych przez Assisting Nature

 • Cykl Standard IVF z zastosowaniem ICSI, hodowli blastocysty, embryotransfer day 5 – od 3000€
 • Cykl Minimal IVF – z zastosowaniem minimalnej stymulacji, ICSI, hodowli blastocysty, embryotransfer day 5 – od 2500€
 • Cykl Social Freezing (procedura zachowania płodności, stymulacja, pobranie komórek jajowych i kriokonserwacja na okres 5 lat od 2300€
 • Program Adopcji Oocytów – Standard – gdzie oferowanych jest 8 świeżych pobranych od dawczyni komórek jajowych – od 5500€
Ocen: 11
Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie będzie publikowany