Depresja w Polsce w liczbach

depresja w polsce

W Polsce depresja znajduje się w pierwszej dziesiątce najwyższych wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy (ref. ZUS 2012).

W 2013 roku w rejestrze ZUS zostało zarejestrowanych 289,8 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu depresji, wydanych 93,9 tys. osobom ubezpieczonym w ZUS, na łączną liczbę 5 388,6 tys. dni absencji chorobowej.
Wśród osób ubezpieczonych w ZUS, którym wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu epizodu depresyjnego w 2013 roku ponad 67 proc. stanowiły kobiety (wśród nich 84 proc. to osoby w wieku 30-59 lat), pozostałą część (prawie 23 proc.) – mężczyźni, a wśród nich 78 proc. w wieku produkcyjnym.

Najwyższy odsetek orzeczeń pierwszorazowych uprawniających do świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu epizodu depresyjnego wydano na okres od 4 do 6 miesięcy (ponad 65 proc.), w przypadku orzeczeń z tytułu zaburzeń depresyjnych nawracających wydane na okres od 4 do 6 miesięcy stanowiły ponad 68 proc.

Pierwszy w Polsce raport, opublikowany w październiku 2014 roku „Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych”, zawierający kompleksowe zestawienie wydatków na terapię depresji nie pozostawia złudzeń. Depresja generuje wysokie koszty zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. W związku z depresją Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje na świadczenia blisko 170 milionów złotych, na refundację leków zaledwie około 110 mln, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi koszty wysokości 762 mln zł., czyli prawie 3-krotnie wyższe niż NFZ.

Rocznie z powodu depresji tracimy w Polsce prawie 25 000 lat produktywności. Koszty utraconej produktywności są związane z absencją z powodu choroby (absenteizmem) oraz zmniejszeniem efektywności pracy wykonywanej pomimo choroby (prezenteizmem) lub przedwczesną umieralnością.

Koszty pośrednie ponoszone przez polskie społeczeństwo z tytułu depresji wahają się od ok. 1,0 mld zł do ok. 2,6 mld zł rocznie.

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji (22) 594 91 00
Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA (22) 654 40 41
Czat z lekarzem psychiatrą na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl

Ocen: 1
Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie będzie publikowany